FESTIVAL FOTOGRAFIJE NOVI SAD – CENTAR GALATEA

FESTIVAL FOTOGRAFIJE NOVI SAD - CENTAR GALATEA

Submit

FESTIVAL FOTOGRAFIJE NOVI SAD - CENTAR GALATEA
TEMA: KULTURNO-ISTORIJSKI SPOMENICI NOVOG SADA I OKOLINE

Prizes:

FESTIVAL SCULPUTRE (I, II and III place)

Eligibility:

CENTAR GALATEA

Copyrights & Usage Rights:

CENTAR GALATEA - NOVI SAD (SERBIA)

Theme:

Culture